ZYGOTA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ZYGOTA

komórka diploidalna powstająca przez połączenie dwóch gamet żeńskiej i męskiej w wyniku zapłodnienia. W następstwie podziałów mitotycznych powstaje nowy organizm.




Zobacz również, zioła ZYGOTA:




Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.