ZOŁZY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ZOŁZY

ZOŁZY-skrofuloza; powiększenie i pakiety węzłów chłonnych podżuchwowych. Uległy one serowaceniu w przebiegu gruźlicy z ogniskiem pierwotnym w jamie ustnej lub migdałku podniebiennym.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.