ZNIECZULENIE OGÓLNE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ZNIECZULENIE OGÓLNE

anestezja, narkoza; polega na kontrolowanym i odwracalnym upośledzeniu czynności OUN. U chorych w stanie znieczulenia występuje przejściowe zahamowanie czynności neuronów mózgowia oraz rdzenia kręgowego, spowodowane środkami farmakologicznymi zwanymi anestetykami. Leki znieczulające ogólnie hamują czynność OUN, z wyjątkiem ważnych dla życia ośrodków w rdzeniu przedłużonym. Skutkiem tego działania jest zniesienie czucia bólu (analgezja), utrata świadomości, wyrażająca się snem (hipnoza), niepamięć (amnezja), zahamowanie większości odruchów nerwowych (arefleksja) oraz zmniejszenie napięcia mięśni szkieletowych (miorelaksacja). Współczesne metody znieczulenia ogólnego są złożone: używa się anestetyków wziewnych wraz z dożylnymi, środków neuroleptycznych, opioidowych przeciw bólowych, środków zwiotczających, wszystko w odpowiednio dobranych dawkach. Znieczulenie ogólne składa się z następujących etapów: premedykacja farmakologiczna - jej celem jest zapewnienie choremu dobrego samopoczucia przed zabiegiem przez zniesienie niepokoju, lęku i bólu, zapewnienie choremu bezpieczeństwa w czasie znieczulenia. Stosowane leki ułatwiają wystąpienie znieczulenia i zmniejszają jego ujemne skutki. Najczęściej stosowane są leki: cholinolityczne (porażające układ przywspółczulny), uspokajająco nasenne oraz leki przeciwbólowe; wprowadzenie do znieczulenia (indukcja) - jest to okres od rozpoczęcia podawania środków anestetycznych do momentu wystąpienia snu. W zależności od drogi podania środka rozróżnia się metody indukcji: dożylną, wziewną i mieszaną; znieczulenie podtrzymujące - podawanie odpowiednich dawek i dobór leków pozwala na tzw. sterowanie zniecleniem tj. utrzymywanie znieczulenia tylko na okres. operacji i to przy zastosowaniu najmniejszej daw ki terapeutycznej; wyprowadzenie ze znieczulenia i lub budzenie chorego - wstrzymuje się podawanie anestetyków, chory jest wentylowany czystym tlenem, stosowane są leki odwracające działanie środków zwiotczających.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.