ZMIAŻDŻENIE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ZMIAŻDŻENIE

zespół zmiażdżenia; ciężkie obrażenie spowodowane działaniem znacznej energii powodujące rozpad dużej ilości tkanki mięśniowej, nerwów, naczyń, złamań kości (np. rozległy uraz mechaniczny); oparzenie elektryczne może doprowadzić do ostrej niezapalnej niewydolności nerek. Rhabdomioliza powoduje uwolnienie znacznych ilości mioglobiny, co doprowadza do myoglobinurii. Cząsteczki mioglobiny powodują zaczopowanie kanalików nerkowych, co skutkować może skąpomoczem, bezmoczem i nieodwracalną niewydolnością nerek. Następstwem zmiażdżenia tkanek miękkich może być martwica niedokrwienna skóry, mięśni.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.