ZGŁĘBNIK

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ZGŁĘBNIK

ZGŁĘBNIK-sonda; rodzaj elastycznej rurki o różnej średnia; długości, w zależności od potrzeb. Zgłębnik dwunastniczy jest długi, cienki. Zgłębnik żołądkowy to najczęściej przewód gumowy zaokrąglony na przednim końcu i z bocznym otworem w celu odsysania treści żołądkowej. Zgłębnik Sengstakena i BIakemore'a (sonda Sengstakena-Blakemorea, balon Sengstakena-Blakemorea), sonda zakładana w przypadku krwawienia z żylaków przełyku. Zawiera ona trzy kanały: jeden do balonu żołądkowego, drugi do balonu przełykowego, a trzeci aby odsysać krew z żołądka. Prawidłowo założona sonda działa, jak zabieg operacyjny transekcji żołądka, czyli podwpustowego przecięcia żołądka i zespolenia. Zgłębnik Bakera rurka z tworzywa sztucznego, którą wprowadza się podczas operacji przez niewielki otwór w ścianie do jelita cienkiego (czczego) i przesuwa wewnątrz światła jelita do jelita grubego.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.