ZESPÓŁ CIASNOTY PRZEDZIAŁÓW POWIĘZIOWYCH

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ZESPÓŁ CIASNOTY PRZEDZIAŁÓW POWIĘZIOWYCH

ZESPÓŁ CIASNOTY PRZEDZIAŁÓW POWIĘZIOWYCH ostry zespół w chirurgii, którego przyczyną jest zwiększone ciśnienie wewnątrz przestrzeni ograniczonej ze wszystkich stron przez powięź. Nadmierny ucisk na naczynia powoduje zaburzenie krążenia krwi i zmniejsza ukrwienie tkanek. Zespół ten, jeśli nie jest podjęte szybkie działanie terapeutyczne, może prowadzić do ciężkiej niepełnosprawności, amputacji kończyny, a nawet może zagrażać życiu. Zespół ciasnoty przedziałów powięziowych dotyczy głównie ludzi młodych (poniżej 35r.ż.). Wśród najczęstszych przyczyn wymienia się: urazy (złamania, stłuczenia), uszkodzenie naczyń, oparzenia oraz długotrwałe niedokrwienie będące wynikiem złej pozycji (np. podczas operacji chirurgicznej). Najwcześniejszymi i najbardziej wiarygodnymi objawami klinicznymi są ból kończyny oraz bolesność przy rozciąganiu mięśni. Następnie pojawiają się napięcie i bladość skóry, porażenie, obniżenie czucia i zanik tętna. Jedynym skutecznym leczeniem jest wykonanie szerokiego przecięcia powięzi tzw. tasciotomia. Wspomagająco działa ułożenie kończyny na poziomie serca, konieczne jest również zwalczanie hipotensji systemowej.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.