ZDROWIE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ZDROWIE

stan sprawności fizycznej i psychicznej, tzn. brak jakiejkolwiek choroby, upośledzenia, kalectwa. Zdolność do współdziałania z innymi członkami społeczeństwa, twórczej pracy, ogólnie zadowolenia z życia określane jest jako zdrowie psychiczne.
Zobacz również, zioła ZDROWIE:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.