ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

dokument wypisywany przez lekarza określający stan zdrowia chorego w chwili badania. Zaświadczeniem są karty informacyjne leczenia szpitalnego, karty o udzielonej pomocy w ramach pomocy doraźnej w ambulatoriach, pogotowiu ratunkowym. Zaświadczenia o stanie zdrowia wypisywane dla potrzeb orzecznictwa ZUS zawierają opis schorzeń, opinie różnych specjalistów, dołączane są do ich niezbędne wyniki badań dodatkowych. Zaświadczenia o czasowej niezdolności clo pracy (tzw. druki L4) są zaświadczeniami ścisłego zarachowania, zawierają szereg danych personalnych chorego oraz numer identyfikacyjny choroby będącej podstawą wystawienia zaświadczenia. Kopie takich zaświadczeń lekarz wystawiający musi przechowywać przez okres kilku lat. Zaświadczenia lekarskie służyć również mogą jako świadectwo zdrowia: np. zdolności do pracy w określonych warunkach (praca na wysokości, kierowcy), zdolności do uprawiania danej dziedziny sportu, itcl.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.