ZASADA KOMPLEMENTARNOŚCI

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ZASADA KOMPLEMENTARNOŚCI

zasada Watsona-Cricka; Określa wzajemny układ nukleotydów w łańcuchu DNA. Dzięki tej zasadzie możliwe jest na podstawie jednej z nici odtworzenie całej spiralnej cząsteczki DNA.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.