ZAPŁODNIENIE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ZAPŁODNIENIE

proces łączenia gamety męskiej (plemnika) z jądrem gamety żeńskiej (komórki jajowej), którego efektem jest powstanie zygoty. Zapłodnienie jest ciągiem zmian, a nie pojedynczym zdarzeniem. Przygotowanie komórki jajowej do zapłodnienia ma swój początek już w okresie życia wewnątrzmacicznego. Komórka jajowa po cyklu przemian dostaje się do jajowodu i jest gotowa do zapłodnienia. Proces zapłodnienia dokonuje się w części bankowej jajowodu, a następnie zygota transportowana jest do jamy macy'. Nie-zapłodniona komórka jajowa ulega obumarciu w ciągu 12-24 godzin po owulacji. Gamety męskie również wymagają przygotowania przed procesem zapłodnienia. Pierwotne komórki płciowe męskie występują już u kilkumiesięcznego płodu. Dojrzałe plemniki w żeńskich narządach płciowych przedostają się kolejno z pochwy do macicy, a następnie do jajowodu gdzie łączą się z komórką jajową. Połączenie obu gamet możliwe jest dzięki specyficznym enzymom w główce plemnika, które pozwalają im na penetrację w głąb komórki jajowej. Zarówno główka, jak i witka plemnika wnikają do cytoplazmy gamety żeńskiej. Efektem zapłodnienia jest powstanie zygoty o diploidalnej liczbie chromosomów, pochodzących w połowie od matki i w połowie od ojca. Zostaje również zdeterminowana płeć dziecka. Plemnik 23X odpowiada za płeć żeńską, plemnik 23Y za płeć chromosomalną męską.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.