ZAKWASZANIE MOCZU

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ZAKWASZANIE MOCZU

nerki są najważniejszym narządem regulującym izohydrę płynów ustrojowych. Nerki powodują: resorpcję zwrotną przesączonych w kłębuszkach wodorowęglanów; regenerują zasady w procesie wytwarzania kwaśności miareczkowej i amoniogenezy. Ilość jonów wodorowych, wydalanych z moczem stanowi tzw. kwaśność miareczkową. W warunkach fizjologicznych człowiek wydala około 0,3 w postaci kwaśności miareczkowej. Eliminacja jonów wodorowych poprzez amoniogenezę zachodzi jedynie w obecności glutaminy. Amoniogeneza wzmaga się w kwasic)'. W warunkach fizjologicznych człowiek wydala około 0,7 mmolH/kgmc./dobę w postaci jonu amonowego. U podstaw resorpcji zwrotnej jonów wodorowęglanowych HC03~ oraz procesu wytwarzania kwasicy miareczkowej i amoniogenezy leży aktywne wydzielanie jonów wodorowych, skojarzone z resorpcją zwrotną sodu ze światła cewek do krwi. W warunkach fizjologicznych ponad 98% wydzielonych do cewek nerkowych jonów wodorowych zostaje zużytych na odzyskanie przesączonych w kłębuszkach jonów wodorowęglanowych, zaledwie zaś 2% - na regenerację zasad utraconych na skutek wytwarzania nielotnych kwasów. Dzięki zdolności zakwaszania moczu ustrój chroniony jest przed kwasicą i zaburzeniami równowagi kwasowo-zasadowej.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.