ZABURZENIA WEGETATYWNE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ZABURZENIA WEGETATYWNE

zaburzenia różnych czynności odruchowych zależnych od międzymózgowia. W nerwicy wegetatywnej dochodzić może do zaburzenia funkcji szeregu czynności, co objawia się np. nadmiernym łzawieniem, wzmożonym wydzielaniem śliny, zaburzeniami układu oddechowego, krążenia, czynności przewodu pokarmowego, zmianami ciepłoty ciała, czynności układu moczopłciowego.
Zobacz również, zioła ZABURZENIA WEGETATYWNE:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.