YERSINIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


YERSINIA

rodzaj pałeczek Gram1 z rodziny En-erobacteriaceae; choroby zakaźne wywoływane przez Yersinia enterocolitica. U dzieci i młodzieży choroba ta przebiega jako za-palenie żołądka i jelit, zapalenie węzłów chłonnych krezki jelita, u dorosłych występują objawy rumienią guzowatego, zapalenie stawów, czasami posocznica. Yersinia pestis (dawniej Pasteurella pestis) jest czynnikiem etiologicznym dżumy, przenoszonej przez pchły szczurze z gryzoni, także na człowieka.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.