WZROST

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


WZROST

długość ciała; skala wahań fizjologicznie prawidłowego wzrostu dla wszystkich ras ludzkich wynosi od ok. 121 do ok. 200cm. Różnica płciowa wynosi ok. 12 cm (kobiety są średnio o około 7% niższe od mężczyzn). Jest to dawno odziedziczona cecha ssaków, a występowała również u wszystkich wymarłych ras ludzkich. W. jest regulowany czynnością gruczołów wydzielania wewnętrznego. Grasica, przysadka, tarczyca przyspieszają wzrastanie, gdy tymczasem gruczoły płciowe działają hamująco. Poza tym, jak każde zjawisko rozwojowe, zależy od czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Do wewnętrznych zalicza się przede wszystkim dziedziczenie, natomiast wpływ środowiska wynika ze sposobu odżywiania, niekorzystnego wpływu chorób wieku rozwojowego itd. W. całego organizmu jest zależny od W. kości stanowiących rusztowanie dla
pozostałych tkanek, dostosowujących się do podłoża szkieletowego. Kości rosną dzięki warstwie chrząstki wzrostowej (nasadowej) zlokalizowanej w okolicach okołostawowych. Jej uszkodzenie może powodować zahamowanie W. lub jego asymetrię (np. uszkodzenie części chrząstki - skrzywienie kości, uszkodzenie w jednej kończynie - zahamowanie W. tylko tej kończyny). Ogólnoustrojowe zaburzenia W. rzutują zwykle na rozwój wszystkich części organizmu, stąd defekty są równomierne.

Zobacz również, zioła WZROST:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.