WYWIAD LEKARSKI

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


WYWIAD LEKARSKI

badanie podmiotowe; celem zbierania wywiadu jest: nawiązanie dobrego kontaktu z pacjentem; uzyskanie dokładnego opisu objawów występujących u pacjenta i przeprowadzenie diagnostyki różnicowej; zadanie pytań dotyczących najbardziej prawdopodobnych rozpoznań; określenie ich czynników ryzyka; na podstawie zgłaszanych objawów dokonanie oceny czy doszło do rozwoju powikłań; ustalenie znaczenia problemu zdrowotnego dla pacjenta i jego życia. Badanie podmiotowe dotyczące głównych dolegliwości powinno dotyczyć takich elementów jak: początek i koniec dolegliwości; czas trwania objawów; co przynosiło ulgę, a co zaostrzało objawy; objawy towarzyszące; charakter dolegliwości (czy objawy wystąpiły jednokrotnie, czy nawracały, czy zaczęły się nagle, czy ulegały nasileniu). W drugim etapie należy zapytać pacjenta o przebyte choroby, czy był leczony, gdzie i kiedy Kolejny etap badania podmiotowego to pytania dotyczące poszczególnych układów i narządów, występowanie objawów ogólnych jak: zmęczenie, brak apetytu, zaburzenia snu, jak również objawów z poszczególnych układów i narządów. Istotnym jest również pytanie o przyjmowane leki oraz tzw. wywiad rodzinny, określający, czy jakiekolwiek choroby występowały w rodzinie chorego. Wywiad społeczny - istotą tej części wywiadu jest ustalenie
w jakim stopniu choroba wpływa na życie chorego i jak daje on sobie radę w domu. Należy spytać: z kim chory mieszka, jakie są warunki mieszkaniowe, czy wymaga pomocy drugich osób przy codziennych czynnościach, czy ma pomoc domową itp. Ogólnie w wywiadzie społecznym określa się środowisko, w którym żyje i pracuje człowiek u którego podejrzewany jest stan chorobowy. Ma to bardzo istotne znaczenie zarówno w lecznictwie, jak i w profilaktyce chorób, szczególnie w profilaktyce nerwic, chorób psychicznych i zawodowych.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.