WYŁADOWANIA NASTĘPCZE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


WYŁADOWANIA NASTĘPCZE

przedłużenie czasu trwania skurczu mięśnia poprzecznie prążkowanego powyżej czasu trwania bodźca. Pojawia się przy odruchach zginania po dłuższym okresie utajonego pobudzenia. Świadczy o krążeniu impulsów w łańcuchach neuronów pośredniczących, co umożliwia przedłużenie pobudzenia neuronów ruchowych. Odruch zginania jest typową reakcją na bodźce uszkadzające (nocyceptywne) - jest reakcją obronną.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.