WYKORZYSTYWANIE DZIECKA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


WYKORZYSTYWANIE DZIECKA

WYKORZYSTYWANIE DZIECKA fizyczne i psychiczne krzywdzenie, wykorzystywanie seksualne, niedostateczne leczenie lub jego brak u dzieci poniżej 18 r.ż., przez osobę odpowiedzialną za dziecko, w okolicznościach, które wskazują, że z tego powodu zdrowie lub dobro dziecka jest ograniczane lub zagrożone. Lekarze są prawnie zobowiązani do zgłaszania podejrzeń o W lub zaniedbywanie każdego dziecka, które badają lub leczą. W. i zaniedbywanie dzieci to złożone problemy, uwikłane w różnorakie interakcje rodzinne. Stwierdza się je w równym stopniu u obu płci, we wszystkich klasach społecznych, choć w środowiskach biednych około 12-krotnie częściej. W. jest zwykle następstwem utraty kontroli nad swoim zachowaniem przez jednego z rodziców lub opiekuna. W etiologii tego zjawiska główną rolę odgrywają cechy osobowościowe rodziców (w tym ich doświadczenia z dzieciństwa często sami byli W.) niejednokrotnie dodatkowo stymulowane spożywaniem alkoholu lub narkotykami, odmienność dziecka (upośledzone, drażliwe, wymagające, silnie absorbujące i nadmiernie aktywne dziecko może prowokować nieprawidłowe reakcje rodziców), niedostateczne wsparcie (rodzice bez oparcia w rodzinie i instytucjach państwa), sytuacje kryzysowe powodujące stres sytuacyjny. W. ma niekiedy charakter przymuszania do ciężkiej pracy, ponad siły dziecka. Szczególnie niekorzystne dla rozwoju psychospołecznego i zdrowia dzieci ma wykorzystywanie seksualne w formie pornografii, prostytucji, niewolnictwa seksualnego, turystyki seksualnej i handlu ludźmi. Cechy mogące wskazywać na W. to: niechęć rodziców do opowiadania
0 urazie dziecka, zmienność wersji wydarzeń oraz ich nieadekwatność do fizycznych konsekwencji, zwłoka w zgłoszeniu urazu, zmiany skórne (pręgi, wybroczyny, otarcia, punktowe oparzenia od papierosów, symetryczne oparzenia kończyn górnych i dolnych) oraz niekiedy oddechowych. Jest fizjologicznym mechanizmem oczyszczania drzewa oskrzelowego z wydzieliny zawierającej różnorodne zanieczyszczenia; w stanach patologicznych ze wzmożonym gromadzeniem wydzieliny ulega nasileniu (np. zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zawał płuca itd.).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.