WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA

zdolność do długotrwałego wykonywania ciężkich wysiłków z udziałem dużych grup mięśni (wysiłków ogólnych), bez większych zaburzeń równowagi metabolicznej organizmu (homeostazy). Jest pojęciem węższym niż sprawność fizyczna obejmująca wszystkie cechy motoryczne (siła, wytrzymałość, szybkość ruchów, gibkość, zwinność). Ważnym elementem W. jest zdolność szybkiej likwidacji po zakończeniu wysiłku, ewentualnych zaburzeń homeostazy. Z drugiej strony istotna jest wysoka tolerancja na zmiany w środowisku wewnętrznym, jeżeli dochodzi do nich podczas wysiłku o dużej intensywności. Uzależniona jest ona od następujących czynników: energetyka wysiłków - przemiany tlenowe (o zdolności do wysiłku decyduje maksymalna ilość tlenu, jaką ustrój może pochłonąć w ciągu minuty) i przemiany beztlenowe (o zdolności wysiłkowej decyduje tolerancja zaburzeń homeostazy) oraz rezerwy energetyczne (zasoby rezerw np. glikogenu i sprawność transformacji metabolicznych), termoregulacja, koordynacja nerwowo-mięśniowa (siła i szybkość ruchów, technika ruchów), czynniki psychologiczne (motywacja), (—> wysiłek fizyczny).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.