WYCHUDZENIE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


WYCHUDZENIE

stan patologiczny ustroju spowodowany obniżeniem zdolności do odkładania tłuszczów. Przyczyny to niedostateczne odżywianie, zaburzenia w czynności gruczołów dokrewnych lub układu nerwowego, wyniszczające choroby zakaźne lub nowotworowe.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.