WSTRZĄŚNIENIE BŁĘDNIKA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


WSTRZĄŚNIENIE BŁĘDNIKA

wynik gwałtownego przemieszczenia płynów ucha wewnętrznego spowodowanego falą uderzeniową wywołaną
urazem czaszki. Może prowadzić do przejściowego zaburzenia czynności lub trwałego zaburzenia czynności lub trwałego uszkodzenia komórek nabłonka zmysłowego ślimaka i przedsionka, ze wszystkimi tego konsekwencjami: zaburzenia równowagi, oczopląs, nudności, bóle głowy.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.