WODÓR

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


WODÓR

(H, hydrogenium); gaz będący najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem we wszechświecie (stanowi 80% atmosfery Słońca). Wodór należy do 10 pierwiastków najbardziej rozpowszechnionych wskorupie ziemskiej). Jest gazem bezbarwnym, bez zapachu i smaku o temperaturze wrzenia -252,78=C i temperaturze krzepnięcia -259,2:C. Atom W. to najprostszy atom, który może istnieć. Jego najpospolitszy izotop składa się z jednego protonu i jednego elektronu, jest jednak pod wieloma względami pierwiastkiem wyjątkowym. Do jego unikalnych cech należy zdolność tworzenia związków przez oddanie lub przyłączenie elektronu. W. tworzy z reguły cząsteczki złożone z dwóch atomów (dwuatomowe), przypisuje mu się więc symbol H,. Wszelka materia biologiczna - od najprostszych składników cząsteczki DNA do złożonej struktury ludzkiej tkanki mózgowej zawiera związki W. W. jest cennym surowcem do otrzymywania wielu produktów, mających zastosowanie w wielu dziedzinach życia np. do produkcji amoniaku, wielu związków organicznych i jako paliwo w mieszaninie z innymi substancjami (być może jako paliwo przyszłości).
Zobacz również, zioła WODÓR:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.