WODONERCZE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


WODONERCZE

poszerzenie układu kielicho-womiedniczkowego nerki będące następstwem utrudnionego odpływu moczu. Przyczyną wrodzonego W. jest obecność przeszkody (zwężenie połączenia miedniczkowo-moczowodowego, ucisk przez nieprawidłowe naczynie krwionośne, zagięcie zbyt długiego moczowodu), bądź zaburzenia czynnościowe spowodowane niedojrzałością autonomicznego układu nerwowego (brak prawidłowej perystaltyki układu odprowadzającego mocz). Wrodzone W. występuje częściej u chłopców niż u dziewcząt i zwykle dotyczy lewej nerki. Zwykle wrodzone W. wykrywane jest przypadkowo, gdyż przebiega bezobjawowo, a jeśli się pojawiają to są niecharakterystyczne. U noworodkowi niemowląt najczęściej pierwszym objawem wielkiego W. jest stwierdzenie guza w jamie brzusznej, a u dzieci starszych obserwuje się bóle brzucha, często przy-
pominające kolkę nerkową z wymiotami i parciem na mocz, niekiedy pojawia się krwiomocz i zakażenie układu moczowego. Może ono także imitować zapalenie wyrostka robaczkowego. U dorosłych W. jest zwykle wynikiem przeszkody w odpływie moczu prowadzącej do wstecznego odpływu pęcherzowo-moczowodowego. Przeszkodę mogą stanowić zmiany kamicze (najczęściej), nowotworowe, zaginanie moczowodu spowodowane opadaniem nerki, bliznowacenie po napromienianiu okolicy moczowodu oraz przerost gruczołu krokowego. Przewlekłe poszerzenie miedniczki nerkowej prowadzi do jej atonii (utrata perystaltyki, a nasilający się ucisk na miąższ nerki powoduje jej zanik. Może przebiegać bezobjawowo, choć stosunkowo często obserwuje się krwiomocz oraz stan zapalny z ropomoczem i podwyższoną temperaturą ciała. Obustronne W. prowadzi do niewydolności nerek. Leczenie polega na usunięciu przyczyny i operacyjnym (zwykle endoskopowym) odprowadzeniu moczu, a także likwidacji zakażenia.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.