WŁOŚNICA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


WŁOŚNICA

trychinoza; odzwierzęca choroba inwazyjna. Przyczyną jest zakażenie drobnym nicieniem - Włośniem spiralnym (Trichinella spiralis), o długości 1,5-3 mm. Problemem zdrowotnym są najczęściej larwy a przejściowo także postacie dojrzałe pasożyta. Z W. można żyć, pod warunkiem, że inwazja pasożyta była mało intensywna; w przypadkach masywnej inwazji niebezpieczeństwo śmierci wzrasta do około 30%. Człowiek nie jest docelowym (ostatecznym) żywicielem pasożyta, stąd jego larwy nie osiągają u człowieka dojrzałości i lokalizują się w mięśniach, gdzie ulegają otorbieniu i zwapnieniu. Człowiek zaraża się, jedząc surową lub niedogotoyyaną, zakażoną nicieniami lub ich larwami wieprzowinę lub dziczyznę, a także jedząc wędliny wędzone w zbyt niskiej temperaturze (u zwierząt hodowlanych np. świń zakażenie przebiega z reguły bezobjawowo, toteż trudno je rozpoznać i dopiero badanie mięsa po uboju daje pełną informację). Nie można zarazić się od chorego człowieka. Po spożyciu mięsa z jajami pasożyt zagnieżdża się w jelicie cienkim; tam z jaj dojrzewają i rodzą się larwy. Następnie larwy wędrują z krwią i limfą do wszystkich narządów, w tym mózgu. Przede wszystkim osiadają jednak w mięśniach, powodując miejscowe zapalenie i ból. Początek zakażenia W. jest zwykle bezobjawowo: U niektórych osób występują jednak bóle brzucha i biegunka, a rzadko, również nudności i wymioty. Charakterystycznymi objawami włośnicy są: bóle mięśni, po kilku dniach wysoka gorączka, z dreszczami, nudności, wymioty, biegunki, przemijając' obizęk twarzy i powiek, osłabienie, niekiedy wysypka na skórze. Temperatura powyżej 39;C z dusznością i kaszlem oraz obrzękiem mogą świadczyć o masywności inwazji i zagrożeniu życia. Możliwe powikłania W. to: zapalenie oskrzeli i płuc, zapalenie mięśnia sercowego, uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Chorego leczy się zwykle w domu, jedynie powikłania choroby wymagają hospitalizacji. W ostrej fazie choroby należy leżeć w łóżku. U większości osób odpowiednie leczenie prowadzi do wyzdrowienia, chociaż ciężkie powikłania mogą slanowić zagrożenie dla życia. Stosuje się leki przeciw pasożytnicze, a przypadku nasilonej gorączki i bólów mięśniowych leki przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. Ponadto przy nasileniu objawów uczuleniowych podaje się korfykosterydy. Ochrona konsumentów przed zachorowaniami należy do producentów żywności. Powszechnie stosują oni obowiązkowe badanie poubojowe mięsa (trychinoskopia! toteż kupowane w sklepie mięso jest bezpieczne. Nie można jednak tego samego powiedzieć o wszystkich tzw. dostawcach bazarowych, którzy nie zawsze legitymują się zaświadczeniem badania weterynaryjnego. Szczególną ostrożność należy zastosować w przypadku wyboru mięsa do przygotowania potraw surowych lub niedogotowanych (np. befsztyk tatarski).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.