WIENIEC PROMIENISTY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


WIENIEC PROMIENISTY

osłonka promienista otaczająca komórkę jajową, warstwa komórek układająca się w odpowiadający nazwie sposób. Jego głównym zadaniem jest ochrona komórki jajowej. Pomiędzy nimi znajduje się substancja międzykomórkowa stanowiąca barierę dla plemników. Akrosom plemnika wydziela enzym rozpuszczający tę substancję i tym samym umożliwia jego wniknięcie do komórki jajowej odczytu; (—> wzgórek jajonośny).
Zobacz również, zioła WIENIEC PROMIENISTY:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.