WIEK SZKIELETOWY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


WIEK SZKIELETOWY

wiek kostny; okres rozwoju szkieletu, zwykle odpowiadający wiekowi metrykalnemu (chronologicznemu) osobnika choć różnice mogą sięgać kilku lat. Ocena polega na analizie radiogramów, zwykle ręki, gdzie określa się stan wtórnych jąder kostnienia ich pojawianie się i rozwój w określonej sekwencji. Standardowo porównuje się radiogramy z opracowanymi atlasami wieku kostnego. Określanie W. jest istotne przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych w ortopedii dziecięcej np. moment operacyjnej egalizacji (wyrównania) kończyn dol nych przez zablokowanie chrząstki nasadowej kończyny dłuższej.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.