WIĄD RDZENIA KRĘGOWEGO

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


WIĄD RDZENIA KRĘGOWEGO

rzadko występująca postać kiły ośrodkowego układu nerwowego, ujawniająca się w 5-35 lat po zakażeniu, o przebiegu powoli postępującym. Jej podstawą patomorfologiczną jest zwyrodnienie tylnych korzeni rdzenia kręgowego i jego tylnych powrózków. Prowadzi m.in. do: upośledzenia czucia głębokiego, ataksji tylnopowrózkowej, obniżenia napięcia mięśni, zniesienia odruchów rozciągowych (głównie kolanowych i skokowych), napadowych bóle korzonkowe, artropatii, zniekształcenia źrenic i braku reakcji na światło, zaniku nerwów wzrokowych, zaburzeń zwieraczy.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.