WGŁOBIENIE JELIT

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


WGŁOBIENIE JELIT

szczególny rodzaj niedrożności przewodu pokarmowego (jelit), w którym odcinek jelita wpukla się teleskopowo w część sąsiednią, powodując zwężenie światła. Może być następstwem zakażeń wirusowych lub polipowatych guzów w świetle jelita. Częściej pojawia się u dzieci. Wymaga leczenia operacyjnego.




Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.