WESTPHALA GOLDFLAMA CHOROBA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


WESTPHALA GOLDFLAMA CHOROBA

porażenie okresowe rodzinne; metaboliczna choroba mięśni dziedziczona jako cecha autosomalna dominująca. Charakteryzuje się rannymi napadami osłabienia lub porażenia mięśni szkieletowych. W surowicy krwi obserwuje się znaczny spadek poziomu potasu. Napad osłabienia przerywa się podaniem dożylnym chlorku potasu.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.