WENTRYKULOGRAFIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


WENTRYKULOGRAFIA

obecnie już nie wykonywane badanie radiologiczne, wymagające podania powietrza do komór mózgu (duża liczba powikłań), celem uwidocznienia ich zarysów. Zostało wyparte przez bezpieczniejsze i znacznie bardziej precyzyjne badanie tomografii komputerowej.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.