WADY SERCA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


WADY SERCA

mogą być wrodzone lub nabyte. Nabyte wady zastawkowe - większość nabytych wad zastawkowych jest spowodowana przez reumatyczne zapalenie wsierdzia, które może wyprzedzać objawy wady zastawkowej o 10-20 lat. W większości przypadków wady dotyczą zastawek lewej komory (w 80% zastawki dwudzielnej). Nabyte wady zastawkowe prawego serca są względnie rzadkie. Wady zastawkowe prawego serca najczęściej polegają na względnej niedomykalności zastawki pnia płucnego lub zastawki trójdzielnej. Najczęstszą nabytą wadą zastawkową jest zwężenie zastawki dwudzielnej (steno-za mitralna). Przyczyną jest głównie reumatyczne zapalenie wsierdzia, rzadziej zapalenie bakteryjne. Zwężenie zastawki dwudzielnej powoduje obciążenie ciśnieniowe lewego przedsionka, co prowadzi do zastoju w naczyniach płucnych powodując nadciśnienie płucne. Obciążenie prawej komory powoduje przerost prawego serca, a w jego następstwie niedomykalność zastawki trójdzielnej i zastój w krążeniu systemowym. Objawy kliniczne wynikają z powyższych uwarunkowań patofizjolo-gicznych. Następstwem wzrostu ciśnienia w lewym przedsionku jest może być migotanie przedsionków z całkowitą niemiarowością i zagrożenie zatorami tętniczymi w mózgu, kończynach i nerkach, następstwem nadciśnienia płucnego jest wysiłkowa duszność, nocny kaszel, czasami krwioplucie, następstwem niewydolności prawej komory serca jest zastój zylny szyi, zastój w wątrobie i nerkach, obrzęki. Występuje zmniejszenie wydolności fizycznej oraz sinica obwodowa z sinawoczerwonymi policzkami. Rozpoznanie wady opiera się na osłuchiwaniu, badaniu radiologicznym, echokardiografii i diagnostyce inwazyjnej - cewnikowaniu serca. Leczenie zachowawcze proyyadzone jest przez kardiologa; operacyjne to: komisurotomia - rekonstrukcja zastawek, wymiana zastawki w przypadku, gdy niemożliwa jest rekonstrukcja (po komisurotomii u 75% pacjentów obserwuje się poprawę; po wymianie zastawki, 10-letni okres przeżycia wynosi ponad 60%). Patofizjologia tego schorzenia jest następująca: zwężenie zastawki dwudzielnej => obciążenie ciśnieniowe lewego przedsionka => nadciśnienie płucne => obciążenie ciśnieniowe prawej komory => przerost prawego serca => niedomykalność zastawki trójdzielnej => zastój w krążeniu systemowym. Niedomykalność zastawki dwudzielnej - przyczyną tej wady jest reumatyczne lub bakteryjne zapalenie wsierdzia, zespół wypadania płatków zastawki dwudzielnej, bądź rozległy zawał serca. Patofizjologia: niemożność zamknięcia zastawki => skurczowa fala zwrotna do lewego przedsionka => przeciążenie lewego przedsionka i lewej komory => rozstrzeń lewego przedsionka i przerost lewej komory. W zaawansowanej wadzie, obraz kliniczny jest podobny jak w stenozie mitralnej tj.: duszność, kołatanie serca, napadowy nocny kaszel. Leczenie zachowawcze lub operacyjne (wymiana zastawki). Inne wady nabyte - zespół wypadania płatków zastawki dwu-dzielnej, zwężenie aorty: zastawkowe - najczęstsze, podzastawkowe, nadzastawkowe; niedomykalność zastawki aorty. Wrodzone występują u 0,8-1% wszystkich żywo narodzonych dzieci. Obecnie wrodzone wady serca rozpoznawane są często prenatalnie (w życiu płodowym). Osiem najczęstszych wad stanowi 80% wszystkich wad wrodzonych. Są to (wg częstości występowania): ubytek przegrody międzykomorowej (25-30%), ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (10%), przetrwały przewód tętniczy Botalla (10%), zwężenie cieśni aorty (7%), zwężenie pnia płucnego (7%), zwężenie aorty (6%), tetralogia Fal-
lota (6%), przełożenie dużych pni tętniczych (4%). Etiologia większości wrodzonych wad serca jest nieznana, wpływ mają: czynniki genetyczne np. trisomia 21 (zespół Downa - mongolizm), w zespole tym w 40% stwierdza się wady serca (zwykle ubytek przegrody międzykomorowej); zespół Turnera (XO) (częste yyystępowanie ubytku przegrody międzykomorowej i zwężenia cieśni aorty); czynniki egzogenne - zakażenia wirusowe (np. różyczka - embriopatia różyczkowa w 50% przypadków prowadzi do wrodzonych wad serca), działanie substancji teratogennych (np. cytostatyki, alkohol, talidomid), promieniowanie jonizujące. Wrodzone wady serca dzieli się na tzw. wady bez przecieku, wady z przeciekiem lewo-prawym, wady z przeciekiem prawo-lewym. Wrodzone wady bez przecieków to: zwężenie aorty, zwężenie pnia płucnego, zwężenie cieśni aorty. Wrodzone wady serca z przeciekiem lewo-prawym to tzw. wady bez sinicy: ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ASD), ubytek przegrody międzykomorowej (VSD), przetrwały przewód tętniczy (PDA). Wrodzone wady serca z przeciekiem prawo-lewym - podstawowym objawem tych wad jest sinica centralna. Do wad tych należą: tetralogia Fallota, przełożenie dużych pni tętniczych, atrezja zastawki trójdzielnej. Tetralogia Fallota to wrodzona, złożona wada serca, na którą składają się: ubytek w przegrodzie międzykomorowej, zwężenie drogi odpływu prawej komory, przerost prawej komory i przesunięcie aorty w prawo (dekstropozycja).
Zobacz również, zioła WADY SERCA:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.