WAALERA-ROSEGO ODCZYN

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


WAALERA-ROSEGO ODCZYN

serologiczny test hemaglutynacyjny; odczyn stosowany w diagnostyce RZS. Badanie immunodiagnostyczne opierające się na zjawisku wiązania czynnika reumatoidalnego obecnego w surowicy krwi osoby badanej z gammaglobulina ludzką lub zwierzęcą opłaszczającą krwinki baranie. Czynniki reumatoidalne pojawiają się w wielu schorzeniach autoimmunologicznych, szczególnie w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Pojawiają się one również wskutek ostrych zakażeń bakteryjnych, w których tworzy się wiele kompleksów antygen-przeciwciało. Dodatni wynik 1:160 i więcej przemawia za rozpoznaniem choroby. Potwierdzenie uzyskuje się w około 75%, tylko około 5% wyników jest fałszywie dodatnich.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.