UZALEŻNIENIE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


UZALEŻNIENIE

nałóg, toksykomania; nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji. W zależności od mechanizmu powstania i utrzymywania tej potrzeby wyróżnia się U. fizjologiczne (fizyczne) oraz psychologiczne. Uzależnienie fizyczne, to nabyta silna potrzeba stałego zażywania jakiejś substancji odczuwana jako szereg dolegliwości fizycznych (np. bóle, biegunki, uczucie zimna, wymioty, drżenia mięśni, bezsenność). Zaprzestanie jej zażywania (odstawienie) prowadzi do wystąpienia zespołu objawów, które określa się jako zespół abstynencyjny (zespół odstawienia). Objawy abstynencyjne (objawy odstawienia) mogą być objawami psychicznymi i somatycznymi. Są wynikiem przeciwregulacji ze strony organizmu i charakteryzują się przeciwstawnymi reakcjami w stosunku do reakcji normalnych. Objawy abstynencyjne po odstawieniu leków są potwierdzeniem uzależnienia. W leczeniu U. fizjologicznego stosowana jest detoksykacja, czyli odtrucie. Grupa substancji, których nadużywanie prowadzi do U. fizjologicznego jest stosunkowo niewielka. Najważniejsze z nich to: nikotyna (nikotynizm) najpowszechniejsze uzależnienie fizjologiczne na świecie, alkohol etylowy (alkoholizm), opioidy, czyli między innymi heroina i morfina, niektóre steroidy oraz barbiturany, czyli pochodne kwasu barbiturowego, stosowane jako leki nasenne. Do U. fizjologicznego nie prowadzą LSD, kofeina, amfetamina (zdania badaczy są podzielone), THC ani wiele innych substancji psychoaktywnych stosowanych rekreacyjnie. Ciekawym przykładem wywoływania czystej zależności fizjologicznej przy braku psychicznej są niektóre pochodne steroidów. Zależność ta jest na tyle silna, iż leków tych nie można odstawić nagle, gdyż może zagrozić to życiu pacjenta. W walce z U. fizjologicznym często stosuje się środki pomocnicze (zapobiegające negatywnym efektom i zmniejszające ból) na czas kuracji i powoli zmniejsza się dawkę danej substancji. Nagłe odstawienie niektórych substancji może być niebezpieczne (wspomniane steroidy, a w przypadku alkoholu może prowadzić do delirium tremens). Zmiany receptorowe, przepuszczalność błon komórkowych, produkcja enzymów i neuroprzekazników potrafią dość szybko cofać się do stanu prawidłowego. Wszystkie narkotyki wywołują jeśli używa się ich względnie często i względnie systematycznie - wystąpienie U. (zależności) na poziomie psychicznym. Niemożliwa jest sytuacja, w której występują objawy zależności fizycznej przy braku U. psychicznego, często natomiast zdarza się sytuacja odwrotna. Szczególnie ma to miejsce w przypadku nadużywania substancji nie powodującej trwałej adaptacji organizmu (komórek), jak wymienione wyżej THC, czy halucynogeny. Uzależnienie psychiczne może być też wywołane pewnymi typami aktywności np. internetem, pornografią, sportami ekstremalnymi itp. W leczeniu konieczna jest często długotrwała psychoterapia. Pomimo postępu w leczeniu U. jest chorobą chroniczną, przewlekłą, postępującą i nieuleczalną. Oznacza to, iż człowiek uzależniony już nigdy nie będzie umiał zażywać danego środka w sposób kontrolowany bez ponoszenia kosztów z tym związanych. U. obezwładnia człowieka całkowicie w sferze duchowej, emocjonalnej, fizycznej i psychicznej, doprowadzając go do stopniowej degradacji i nierzadko śmierci. To, iż U. jest chorobą nieuleczalną nie znaczy iż nie można jej kontrolować. Można to zrobić przez pełną abstynencję, która daje możliwość zaleczenia i powstrzymania dalszego rozwoju choroby oraz stopniowy powrót do zdrowia. Powrót do zdrowia składa się z wielu etapów, począwszy od odtrucia przez terapię w ośrodku odwykowym, grupy wsparcia, grupy AA, leczenie poszpitalne, rozwój duchowy i osobisty oraz pracę ze specjalistami z innych dziedzin.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.