UWIĄD

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


UWIĄD

marazm; stan wynikający z poważnego niedoboru energii i składników pokarmowych u małych dzieci. Jest najczęstszą postacią niedożywienia białkowoenergetycznego w większości krajów rozwijających się. Łączy się z wczesnym zaprzestaniem karmienia piersią i następowymi zakażeniami. Zakażenia te spowodowane brakiem higieny i obniżoną odpornością niedożywionych niemowląt są częstą przyczyną śmiertelności dzieci w krajach biednych. W stanie tym podaż energii nie pokrywa zapotrzebowania organizmu i ustrój musi ją czerpać z własnych zapasów. Po zużyciu zapasów glikogenu wątroby (kilka godzin) zużywane są białka mięśni (proces glukoneogenezy). Śmiertelność sięga 40%, natomiast odległe skutki uwiądu rzutują na skrócenie życia, ograniczenie wzrostu i rozwoju intelektualnego oraz osłabienie procesów odpornościowych. U niemowląt w stanie marazmu stwierdza się objawy głodu: znaczny niedobór masy ciała, opóźnienie wzrostu, zanik podskórnej tkanki tłuszczowej i mięśni.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.