UTLENIANIE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


UTLENIANIE

oksydacja; proces chem. w którym atom lub cząsteczka tracą elektrony (np. w trakcie rdzewienia łączenia żelaza z tlenem, żelazo przechodzi z obojętnej postaci metalicznej w postać utlenioną, czyli trójwartościową. Jest odwrotnością reakcji redukcji. Elektrony uwolnione podczas oksydacji nie mogą przebywać w stanie wolnym w żadnej żywej komórce i dlatego każdej reakcji U. musi towarzyszyć reakcja redukcji (przyjęcia elektronów przez atom lub cząsteczkę). Utleniana cząsteczka traci energię, a cząsteczka redukowana ją zyskuje. Powiązane reakcje oksydacyjnoredukcyjne (redoks) są podstawowym elementem oddychania komórkowego, fotosyntezy i innych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.