UROSEPSA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


UROSEPSA

mało precyzyjne określenie, opisujące sepsę (posocznicę) powstałą z przyczyn urologicznych. U niektórych pacjentów z odmiedniczkowym zapaleniem nerek, choroba postępuje prowadząc do rozsiewu bakterii do krwi. Choroba taka może być śmiertelna bez prawidłowej antybiotykoterapii, prowadząc do spadku ciśnienia z niedotlenieniem narządów prowadzącym do ich niewydolności (także mózgu i serca). Do rozwoju U. szczególnie predestynowane są starsze kobiet}', osoby z cewnikami w drogach moczowych (cewnik Foleya) i z kamicą układu moczowego, a także źle leczone urazy układu moczowego. Ważna jest
profilaktyka, a w rozwiniętym stanie antybiotykoterapia i leki krążeniowe.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.