URLOP MACIERZYŃSKI

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


URLOP MACIERZYŃSKI

jest uprawnieniem pracowniczym regulowanym Kodeksem pracy. Oznacza to, iż przysługuje osobom pozostającym w stosunku pracy, przy czym bez znaczenia jest tryb nawiązania tego stosunku (umowa o pracę, mianowanie, powołanie, wybór, spółdzielcza umowa o pracę). Może z niego korzystać matka dziecka i ojciec dziecka. Regulacje dotyczą też osób wychowujących dziecko przysposobione. W czasie U. pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński. Regulacje ciot. U.M. mają umożliwić rodzicom lub opiekunom pełną opiekę nad dzieckiem w najbardziej wymagającym okresie, a także odpowiednią ilość wypoczynku dla matki.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.