ULTRAWIRÓWKA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ULTRAWIRÓWKA

wirówka o dużej szybkości obrotów (powyżej 50000/min) dająca siłę odśrodkową kilkaset tysięcy razy przewyższającą siłę ciążenia. Stosowana do określania masy cząsteczkowej białek i innych związków wielkocząsteczkowych (U. analitycza) oraz do frakcjonowania mieszanin białkowych i homogenatów tkankowych (U. preparatywna). Umożliwia to otrzyma-nie niemalże jednorodnych (homogennych) struktur subkomórkowych (frakcja jądrowa, mikrosomalna, mitochondrialna ftp.).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.