ULTRASONOGRAFIA DOPPLEROWSKA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ULTRASONOGRAFIA DOPPLEROWSKA

badanie falami ultradźwiękowymi z wykorzystaniem zjawiska (efektu) Dopplera, które polega na zmianie częstotliwości odbieranej fali przy wzajemnej zmianie odległości między źródłem fali, a odbiornikiem. Podczas zbliżania częstotliwość fali jest wyższa, a podczas oddalania niższa. Różnica tych częstotliwości zwana jest przesunięciem clopplerowskim. Zjawisko to łatwo zaobserwować dla dźwięków -jeśli samochód zbliża się do stojącego obserwatora to słyszymy dźwięk wyższy, jeśli oddala się to niższy. Zjawisko to zachodzi również, gdy fala odbija się od ruchomej przeszkody (co zostało wykorzystane w radarach policyjnych zbliżanie się przeszkody do źródła fali powoduje wzrost częstoliwości, a oddalanie zmniejszenie częstotliwości odbitej fali). Medyczne aparaty dopplerowskie umożliwiają ocenę przepływu krwi w naczyniach krwionośnych i sercu. Ultradźwięki odbite od poruszającej się masy krwinkowej powracają do sondy z inną niż wyjściowa częstotliwością. Różnica tych częstotliwości jest podstawą uzyskiwania obrazów dopplerowskich. Po komputerowym
przetworzeniu otrzymanych podczas badania sygnałów można uzyskać kolorowy obraz. Jeśli jego barwa uzależniona będzie od kierunku przepływu krwi, lekarz otrzyma dodatkową ważną informację pozwalającą odróżnić na przykład krew żylnych od tętniczej (na ogół krew tętniczą wyświetla się kolorem czerwonym, a powracającą, czyli żylną niebieskim). Możliwy jest także dokładny pomiar prędkości przepływu krwi i innych parametrów na specjalnym wykresie. W U. dopplerowskiej rejestruje się skurcze serca lub przepływ krwi w naczyniach krwionośnych. Można ustalić, czy widoczna struktura anatomiczna jest naczyniem krwionośnym, czy istnieje w niej ruch krwi i o jakim charakterze oraz jaki jest kierunek przepływu kiwi. Ocenia się również zmiany prędkości przepływu krwi w miejscu przeszkody wewnątrznaczyniowej czy przewężenia całego naczynia, przedstawia unaczynienie patologicznego guza oraz oblicza ilościowe parametry przepływu krwi.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.