ULTRADŹWIĘKI

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ULTRADŹWIĘKI

dźwięki o częstotliwości większej niż 20000 Hz (zakres częstotliwości słyszalnej to ok. 16-16000 Hz). Słyszą je niektóre zwierzęta, na przykład nietoperze, delfiny oraz psy. U. wytwarza się za pomocą gwizdków, bądź syren dostrojonych do wysokich częstotliwości, na ogół jednak wykorzystuje się bardziej skomplikowane, ale za to
dokładniejsze metody. Jedną z nich jest odwrotne zjawisko piezoelektryczne występujące w kryształach anizotropowych, czyli wykazujących inne ułożenie atomów w różnych kierunkach (np. kwarc, tytanian baru lub cyrkonian ołowiu). Po przyłożeniu różnicy potencjałów między przeciwnymi ścianami kryształu piezoelektrycznego zmienia on kształt, a gdy częstotliwość tych zmian jest większa od 20000Hz to powstają U. Inną metodą jest wykorzystanie zjawiska magnetostrykcji, które polega na zmianie długości i kształtu ferromagnetyka podczas magnesowania; tak więc jeśli przetwornik niklowy będzie magnesowany i rozmagnesowywany z dużą częstotliwością to powstaną U. Zjawisko odwrotne polegające na zmianach pola magnetycznego pod wpływem zmian naprężeń mechanicznych wykorzystuje się do detekcji U. Na granicy dwóch ośrodków fizycznych, np. powietrza i wody, część fali dźwiękowej odbija się, a cześć przechodzi dalej. Jeśli fala przechodzi przez granicę dwóch ośrodków o różnych prędkościach rozchodzenia się następuje załamanie, czyli zmiana kierunku rozchodzenia się fali. Na zjawisku odbicia i załamania fali dźwiękowej opiera się jedna z najczęściej stosowanych metod diagnostycznych - ultrasonografia (zwana w skrócie USC). Podobnie odbicie U. wykorzystuje się w urządzeniach echolokacyjnych, a także stosują nietoperze do orientacji w terenie.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.