ULEWANIE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ULEWANIE

chalazja; fizjologiczna reakcja polegająca na wylaniu niewielkiej ilości treści pokarmowej kącikiem ust po zjedzeniu posiłku przez dziecko. Ulewanie jest charakterystyczne dla noworodków i młodych niemowląt. U podłoża leży niewydolność mięśnia zwieracza przełyku, która mija samoistnie w miarę dojrzewania układu pokarmowego oraz zmiany diety niemowlęcej na bardziej stałą. Nie jest objawem niepokojącym o ile dziecko prawidłowo przybiera na wadze, rozwija się prawidłowo i nie stwierdza się zmian stolca. Dziecko ulewa w chwilę po posiłku jak również po jakimś czasie dochodzącym nawet do godziny (wtedy treść wydostająca się kącikiem ust będzie nadtrawiona przez soki żołądkowe przypominając wyglądem twarożek). Ulewanie może towarzyszyć odbijanie, ponieważ podczas ssania dziecko potyka powietrze, które rozdymając ściany żołądka wydostaje się na zewnątrz wywołując typowy odgłos odbicia. Niekiedy ulewanie może być spowodowane dużą ilością pokarmu matki dziecko nie nadąża z połykaniem, a dodatkowo w pośpiechu połyka większą ilość powietrza. Innymi przyczynami ulewania bywają: nietolerancja pokarmu -uczulenie na składniki pokarmu, nieprawidłowości postępowania po karmieniu - np. układanie dziecka do karmienia w pozycji zbyt poziomej, brak odpowiednio długiej przerwy pomiędzy karmieniem, a pielęgnacją, chaotyczne i nerwowe postępowanie z dzieckiem, nieprawidłowości w diecie zbyt wczesne wprowadzanie pokarmów stałych oraz zaburzenia morfologiczne (np. przepuklina rozworu przełykowego, zwężenie odźwiernika). Leczenie zachowawcze zalecające trzymanie dziecka po karmieniu w pozycji pionowej. W przypadku braku skuteczności takiego postępowania stosuje się leczenie operacyjne.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.