UKŁAD

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


UKŁAD

1) zespół narządów lub tkanek o podobnej strukturze, spełniające określone funkcje biologiczne (np. U. kostny, mięśniowy, nerwowy); 2) zespół różnorodnych elementów tkankowych tworzących biologiczną całość (np. U. pokarmowy, oddechowy); 3) zespół substancji lub zjawisk współistniejących i wzajemnie oddziałujących na siebie we wspólnym celu lub dla osiągnięcia wyniku niemożliwego do osiągnięcia przez jeden ze składników działających osobno (np. układ dopełniacza, krzepnięcia, optyczny oka).
Zobacz również, zioła UKŁAD:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.