TRZEPOTANIE PRZEDSIONKÓW

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


TRZEPOTANIE PRZEDSIONKÓW

polega na szybkiej (260-340/min), skoordynowanej czynności przedsionków z wtórnym blokiem przedsion-kowokomorowym II stop. Może mieć charakter napadowy lub przewlekły. Przyczyną zmian może być pozazatokowe ognisko w jednym z przed-sionków. W wyniku jego pobudzenia dochodzi do czynności przedsionków z częstością 260-340/min. Węzeł przedsionkowo-komorowy może przewodzić do 200 impulsów/min. Dochodzi, więc do fizjologicznego bloku przedsionkowo-komorowego i pobudzenia komór serca z częstością 120-170/ min. Zwolnienie trzepotania do 200/min powoduje wyrównanie czynności skurczu przedsionków i komór. Trzepotanie przedsionków występuje najczęściej w przebiegu chorób pozasercowych (np. zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapaleniu płuc, pęcherzyka żółciowego). Klinicznie objawia się ono uczuciem kołatania serca, dusznością, zawrotami głowy, niepokojem, bólem wieńcowym. Może prowadzić do niewydolności serca. Przy pochylaniu się chorego może dochodzić do przyśpieszenia lub zwolnienia czynności serca. Przy trzepotaniu przedsionków czynność serca jest najczęściej miarowa (w przeciwieństwie do migotania). Leczenie polega na kardiowersji elektrycznej i farmakologicznej.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.