TRISOMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


TRISOMIA

TRISOM1A - liczbowa aberracja chromosomowa, w jądrze obecny jest dodatkowy chromosom. Obok klasycznej trisomii wyróżnia się tzw. trisomię translokacyjną (z pozornie prawidło wą liczbą chromosomów) i trisomię mozaikową (część komórek ustroju ma prawidłowy kariotyp, a część wykazuje obecność chromosomu dodatkowego. Najczęstsze klinicznie jawne tri somie to: trisomia 21 (zespół Downa), trisomia 18 (zespół Edwardsa), trisomia 13 (zespół Patau). Osoba posiadająca trzy chromosomy tego samego typu to trisomik.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.