TRANSPOZYCJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


TRANSPOZYCJA

przemieszczenie; może dotyczyć tkanki lub całego narządu. Przemieszczenie trzew to tzw. odwrotne ich położenie, przemieszczenie wielkich tętnic całkowite, gdy aorta wychodzi z prawej komory serca, pień płucny opuszcza lewą komorę. W genetyce transpozycja to pro-ces przemieszczania ruchomych sekwencji DNA (tzw. transpozon - skaczący gen) z jednego miejsca genomu do innego, a także przeniesienie do plazmidu, genomu faga itcl., co może prowadzić do mutacji, czasami patogennej.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.