TONY SERCA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


TONY SERCA

wysłuchiwane podczas badania stetoskopem dźwięki powstające podczas pracy serca. Ton pierwszy tzw. skurczowy (sylaba bu) najlepiej słyszalny nad koniuszkiem serca spowodowany jest napięciem mięśnia serca i drganiami zastawek przecłsionkowo-komorowych. Ton drugi - rozkurczowy - krótszy i głośniejszy (fonetycznie sylaba tu) powstaje przy końcu skurczu i wywołany jest uderzeniem cofającej się krwi o zastawki aortalną i tętnicy płucnej. Niekiedy słyszalny jest ton III powstający w okresie szybkiego wypełniania się komór krwią.




Zobacz również, zioła TONY SERCA:




Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.