TKANKI

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


TKANKI

zespół komórek o zbliżonej charakterystyce strukturalnej i funkcjonalnej wywodzących się z jednego listka zarodkowego. Rozróżnia się tkankę: nabłonkową, łączną, tkanki podporowe chrząstka i tkanka kostna, krew, tkankę mięśniową
i nerwową. Tkanka nabłonkowa (nabłonek) jej
charakterystyczną cechą jest ścisłe przyleganie do siebie tworzących ją komórek, pomiędzy którymi występują jedynie śladowe ilości substancji między-komórkowej. Komórki nabłonkowe tworzą dwie podstawowe struktury gruczoły i wyściółki nabłonkowe. Gruczoły są skupiskami komórek
0 zróżnicowanej budowie i rozmiarze, których funkcją jest wytwarzanie wydzieliny Wyściółki nabłonkowe natomiast pokrywają powierzchnie organizmu, które narażone są na kontakt ze środowiskiem zewnętrznym i płynami ustrojowymi. W związku z olbrzymią różnorodnością budowy nabłonków, spełniają one wiele funkcji w organizmie, zasadniczo dzieli się je na pięć grup: funkcja ochronna mająca na celu ochronę głębiej położonych tkanek przed czynnikami szkodliwymi (mechanicznymi, chemicznymi i termicznymi); funkcja wydzielnicza nabłonek gruczołowy wytwarzający wydzielinę; funkcja resorpcyjna wchłanianie różnych substancji (np. nabłonek jelitowy i kanalików nerkowych); funkcja barierowa komórki nabłonkowe pełnią tutaj rolę regulatora transportu różnych substancji maksymalnie go ułatwiając lub niemal całkowicie uniemożliwiając; funkcja zmysłowa udział w odbieraniu bodźców. Klasyfikacja nabłonków opiera się na ilości warstw komórek oraz ich kształcie. W związku z tym wyróżnia się nabłonki jedno wielowarstwowe, a także płaskie, sześcienne i walcowate. Każdy z rodzajów nabłonka posiada inne właściwości i pełni odmienne funkcje. W większości komórek nabłonkowych wyróżnić można bieguny ich błony komórkowej. Możliwe jest zatem wyróżnienie różnych pod względem morfologicznym i czynnościowym powierzchni tych komórek: przy szczytową oraz boczną i przypodstawną. Powierzchnia przyszczytowa, zwana inaczej wolną, kontaktuje się ze środowiskiem zewnętrznym. W jej obrębie występować mogą trzy rodzaje struktur: mikrokosmki, stereocylia oraz migawki zwane inaczej rzęskami
Zobacz również, zioła TKANKI:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.