TETRAPLEGIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


TETRAPLEGIA

tetrapareza; całkowite porażenie spowodowane uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Przy porażeniach całkowitych powyżej segmentu rdzeniowego C3-C4 następuje zwykle zgon z powodu porażenia przepony. Najczęściej zespół tetraplegii spotykany jest w złamaniach lub zwichnięciach kręgów C5-C6. Występuje kurczowy bezwład kończyn dolnych i wiotkie porażenia w obrębie kończyn górnych. Zniesione są wszystkie rodzaje czucia
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.