TCHAWICA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


TCHAWICA

odcinek dróg oddechowych od chrząstki pierścieniowatej krtani do rozdwojenia na oskrzela główne prawe i lewe na wysokości IV lub V kręgu piersiowego. Zbudowana jest z 16-20 chrząstek, jej wnętrze pokryte jest błoną śluzową wysłaną nabłonkiem wielorzędowym urzęsionym. Choroby tchawicy to głównie wady wrodzone, czasami nowotwory, urazy tępe lub przenikające, które mogą spowodować złamanie chrząstek, a nawet urwanie tchawicy. W wyniku
rozrostu guzów śródpiersia, tętniaków, dużego wola tarczowego poprzez długotrwały ucisk może dochodzić do zwężenia światła tchawicy i/lub do zwiotczenia jej ściany. Stan taki może powodować bezpośrednie zagrożenie życia przez uduszenie.

Zobacz również, zioła TCHAWICA:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.