SZYJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


SZYJA

część organizmu łącząca głowę z tułowiem; rusztowanie kostne szyi stanowi kręgosłup szyjny złożony z 7 kręgów. Dwa pierwsze kręgi różnią się znacznie w budowie od pozostałych. Kręg pierwszy szczytowy (atlas), dźwigacz czaszki, łączy czaszkę z kręgosłupem, krąg drugi obrotnik (axis) wchodzi w skład stawów głowy górnego i dolnego. Część tylną szyi nazywamy karkiem, który tworzą przede wszystkim mięśnie. Większa część szyi położona do przodu od kręgosłupa oprócz mięśni zawiera nerwy, naczynia i tzw. trzewia szyi: gardło, krtań, część przełyku i tchawicy. Mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy dzieli szyję na część przednią i boczną. W przednio dolnej części szyi znajduje się gruczoł tarczowy. Mięśnie, naczynia i nerwy pokryte są tzw. powięziami, które tworzą rodzaj pochewek dla poszczególnych struktur.

Zobacz również, zioła SZYJA:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.