SZMER

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


SZMER

w badaniu osłuchowym słyszalny nad sercem, płucami, naczyniami krwionośnymi. Wyróżnia się szmery prawidłowe: skurczowy i rozkurczowy nad sercem, pęcherzykowy nad polami płucnymi i szmery patologiczne: w wadach serca, zapaleniach płuc i opłucnej, astmie oskrzelowej, zwężeniu dużych naczyń. Dokładna znajomość szmerów jest niezbędna w czasie badania przedmiotowego chorego i pozwala często na bardzo ścisłe określenie rodzaju schorzenia np. wady zastawkowej serca.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.